Uluslararası Üyelikler

Ulusal ve Uluslararası Üyeliklerimiz

 

  Türk Dünyası Belediyeler Birliği / Union of Turkish World Municipalities

 Birliğin amacı, Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate  alarak,  kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve  karşılıklı deneyimlerden yararlanmak  amacıyla; tarihi ve kültürel mirası korumak,  ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere  işbirliğini geliştirmek, kent  ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler  aramak  ve uygulama çalışmaları yapmak, kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni  modelleri  araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan  çalışmaları desteklemektir.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA):

 UCLG-MEWA’nın vizyonu yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, işbirliği yoluyla, yerel  yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde  birleşik sesi ve sözcüsü olmaktır.

              türkiye belediyeler birliği logo ile ilgili görsel sonucu

Türkiye Belediyeler Birliği; Union of Municipalities of Turkey;

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

marmara belediyeler birliği logosu ile ilgili görsel sonucu

Marmara Belediyeler Birliği; Union of Municipalities Marmara;

 

Marmara Denizi’ne ve boğazlara kıyısı olan 45 belediye, tek tek belediyelerin sınırlarını aşan çevre sorunlarına çözüm bulmak ve Marmara Denizi’nin kirlenmesini önlemek amacı ile 1973 yılında bir araya gelerek ortak hareket etme kararı almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 7. Faslı (133-148. maddeleri) çerçevesinde “birlik” kurulması kararlaştırılmıştır. Marmara Belediyeler Birliği, 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra, 25 Nisan 1975 tarihinde “Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği” adıyla kurulmuştur. Birliğin merkezi, başlangıçta İzmit olarak kabul edilmiş; 25 Mayıs 1977 tarihinde yapılan Birlik Genel Kurulu kararı ile İstanbul’a taşınmıştır.

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.

 

 

 

 

 

 

Avrupa Komisyonu Kardeş Şehir Eşleştirme Platformu:

Üye ülkeler ve aday ülke yönetimleri arasındaki yerel yönetimler arası Avrupa Birliği poliçeler etrafında gerçekleştirilen yardımlaşma programı.